:: Петър Караминчев АД - Русе :: PETAR KARAMINCHEV PLC - Ruse ::


ПЕКАЛИТ Г

Винилна еластична изкуствена кожа без подложка

ПЕКАЛИТ Г отговаря на фирмена техническа спецификация ТС.ПК.02.30-11.00.

Описание и област на приложение

ПЕКАЛИТ Г представлява пластифицирано поливинилхлоридно фолио. Предлага се като рулонно изделие, по фирмен каталог, в многообразен цветови и повърхностно-релефен, естетически мобилен, функционален дизайн.

ПЕКАЛИТ Г е особено подходящ за производство на ефектни, олекотени галантерийни изделия, канцеларски и ученически пособия и др., чрез конфекциониране, с прилагане на оборудване за високочестотно заваряване. Характеризира се с температурен интервал на експлоатация от -10 °С до +40 °С.

При прилагане по предназначение ПЕКАЛИТ Г не представлява опасност за човешкото здраве.

Предимства на ПЕКАЛИТ Г:
  • Ниска площна маса, функционална гъвкавост, естетически издържан дизайн
  • Притежава изключителна технологичност при конфекциониране, чрез прилагане на високопроизводително, стандартно оборудване
  • Винилният му състав е пригоден, както за щамповане по метода на високочестотното заваряване, така и за трансферен топъл печат
  • Лесно се поддържа, притежава функционална надеждност и експлоатационна дълготрайност

Изисквания към продукта

ПЕКАЛИТ Г се характеризира със следните физикомеханични и експлоатационни параметри:

Показател Мерна единица Изисквания, съгласно ТС.ПК.02.30-11.00
Номинална дебелина и допустими отклонения mm 0.20 ± 0.02; 0.30 ± 0.03
Номинална широчина и допустими отклонения mm 1400 ± 20
*Ориентировъчна площна маса: g/m2 -
- за дебелина 0.20 mm   250
- за дебелина 0.30 mm   375
Якост на опън при скъсване, средна величина от двете посоки N/mm2 ≥ 15, при минимална за една от посоките 13
Относително удължение при скъсване, средна величина от двете посоки % ≥ 180
Устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180°, средна величина от двете посоки брой ≥ 10 000, при минимална, за една от посоките 7000
Студоустойчивост при -10 °С - без напукване и побеляване

*Не се изисква от ТС.ПК.02.30-11.00

Указания за експлоатация и поддържане

Преди конфекциониране ПЕКАЛИТ Г задължително се кондиционира. Целта на кондициирането е, да се отстранят допълнително придобитите, при производството на фолиото, механични напрежения, които след релаксацията му, в процеса на кондициониране, го стабилизират по размери до тези, кореспондиращи с окончателните размери на съответното конфекционирано изделие и запазващи се, в процеса на експлоатация.

Термопластичността на пластифицираното поливинилхлоридно фолио, причина за задължителното предварително кондициониране, налага следната последователност, при подготовката на заготовките от ПЕКАЛИТ Г за конфекциониране:

  • Преди разкрояване до съответните заготовки, рулата, съхранявани при температура по-ниска от 18 °С, трябва да се темперират (кондиционират), в продължение най-малко на 24 часа
  • Темперираните рула се разкрояват до предварителни заготовки с размери, по-големи от тези, на съответното изделие, което ще се конфекционира. И за двете, цитирани в таблицата дебелини, размерите на заготовките трябва да са минимум с 10% по дължина и с 4% по широчина по-големи, от съответните нетни размери.
  • Заготовките от ПЕКАЛИТ Г задължително се кондиционират в стифирано хоризонтално положение, на слоеве, минимум 48 часа, преди конфекционирането им, при температура, не по-ниска от 18 °С. Оптималният брой слоеве не може да се предпише, а се определя от потребителя, в зависимост от размерите на изделието, което ще се конфекционира

Препоръчително е, след реализиране на описаното, да се осъществи малотиражно конфекциониране, преди серийното конфекциониране на съответното изделие. При констатиране на неудовлетворителна промяна на размерите на малотиражните конфекционирани изделия, след съхраняването им при температура над 18 °С, в продължение минимум на 48 часа, предварителното кондициониране се удължава, до стабилизиране на размерите, констатиращо се, по вече описания начин.

Режимът на предварително кондициониране може да бъде различен за всяка партида от ПЕКАЛИТ Г.

Конфекционираните изделия, на база ПЕКАЛИТ Г трябва да се предпазват от топлина, цигара, контакт с разтворители, масла, мазнини, храни, напитки, замърсяване от химикалки или мастила, разкъсване или друго механично увреждане. Напрашената винилна повърхност може да се почиства лесно, само с мека четка, сух или леко навлажнен (с вода) текстил. Нетрайни замърсявания могат да се отстранят и с текстил, навлажнен със сапунен разтвор.

Опаковка, съхранение и транспорт

ПЕКАЛИТ Г се предлага на рула, с дължина 40 m, 50 m или 80 m, до максимално брутно тегло на една опаковка от 50 kg. Рулата са обвити в пластмасово фолио, предпазващо ги от замърсяване и намокряне.

Съхраняват се в хоризонтално положение, на не повече от 5 реда по височина, в чисти, сухи и закрити помещения, при температура от 5 °С до 40 °С. Не се допуска съхранение при пряко въздействие на слънчеви лъчи и на разстояние, по-малко от 2 m от отоплителни уреди и съоръжения.

Рулата се транспортират в закрити превозни средства, предпазени от замърсяване, намокряне, механично увреждане и неблагоприятни атмосферни въздействия.

Гаранции

„Петър Караминчев” АД гарантира качественото съответствие и функционалността на ПЕКАЛИТ Г с ТС.ПК.02.30-11.00, но само, при спазване на предписаната област на приложение и конкретните указания за предварително кондициониране, експлоатация и поддържане, при стриктно съблюдаване на специфицираните условия за съхранение и транспорт.

Продажби

ПЕКАЛИТ Г се продава на килограм.

Фирмен каталог


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 0

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Illegal string offset 'image'

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 42

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 0

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 42

" name="model" width="270" height="220" id="model">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 0

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 46

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Illegal string offset 'description_bg'

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 46

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Uninitialized string offset: 0

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 46

$v){; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 53

',1,'

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 53

')">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 53

" name="" width="80" height="80" border="1" id="" style="border: 1px solid #a1beea;">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 55