:: Петър Караминчев АД - Русе :: PETAR KARAMINCHEV PLC - Ruse ::


Винилно подово покритие за индустриално приложение при много високо експлоатационно натоварване

Винилното подово покритие за индустриално приложение се сертифицира в съответствие с изискванията на БДС 9401–84 „Изделие руловидно пластмасово с подложка за подови покрития”.

Описание и област на приложение

Винилното подово покритие за индустриално приложение представлява многослойно, хетерогенно по структура и състав, еластично подово покритие на база поливинилхлорид с вградена, като междинен слой, високоякостна армировка. Подовото покритие се предлага с износоустойчива, релефна декоративна лицева повърхност, със ергономично специфицирани разцветки и десени.

Изделието е предназначено за покриване на подове в транспортни средства, индустриални и обществени сгради, покрити спортни, търговски изложбени и други обекти, зали и комплекси, които са подложени на експлоатация при много високо натоварване от човешки ход, при температура на експлоатация от -10 °С до +50 °С.

Винилното подово покритие за индустриално приложение се полага чрез цялостно залепване върху изключително добре предварително подготвени гладки основи от циментни замазки и шпакловки, самонивелиращи се състави на циментна база, мозайки.

Не се допуска полагане на подовото покритие в помещения на сгради и обекти, където се използват транспортни средства или за покриване на подове на полуоткрити и открити площи на сгради и обекти, намиращи се под прякото въздействие на атмосферните влияния и слънчевата радиация (например тераси, балкони и други).

Предимства на винилното подово покритие за индустриално приложение
 • Дълговечна износоустойчивост, при много висока степен на експлоатационно натоварване и отлична функционална еластичност
 • Изключително висока механична здравина, при сравнително малка тотална дебелина; функционална устойчивост на пречупване и характерна, оптимално ниска остатъчна деформация
 • Отлична дименсионална стабилност в целия температурен интервал на експлоатация
 • Лесно полагане и залепване върху основата, при прилагане на физиологически безвредни, контактни вододисперсни лепила
 • Лесно почистване и поддържане на ергономично издържаната декоративна лицева повърхност, независимо от високата й степен на експлоатационно натоварване
 • Не съдържа и не отделя вредни вещества при полагане и в процес на експлоатация
 • Притежава светлоустойчива лицева повърхност, с устойчиви декоративни ефекти, през целия експлоатационен срок на подовото покритие

Изисквания към продукта

Технически характеристики на подовото покритие за индустриално приложение

Показател Мерна единица Изисквания, съгласно БДС 9401–84
*Дебелина на износоустойчивото лицево покритие mm 0.7
Номинална тотална дебелина и допустими отклонения mm 2.0 ± 0.2
Номинална широчина и допустими отклонения mm 2000 ± 30
Изтриваемост с апарат „Грасели” mg/cm2 ≤ 20
Съдържание на летливи вещества % ≤ 1.8
Устойчивост на действието на разтвор от натриев карбонат - да издържа изпитването
Устойчивост на огъване степен ≥ 8
Остатъчна деформация след 5 min mm ≤ 0.45
Промяна на размерите след термично третиране при 50 °С, 16 h: по дължина / по широчина % ≤ 0.5 / ≤ 0.3

* Не се изисква от БДС 9401–84

Винилното подовото покритие за индустриално приложение не създава условия за здравен риск, прилагането му е безопасно по отношение на човешкото здраве и безвредно за околната среда, при употребата му, в съответствие с регламентираната област на приложение и предписаните, от „Петър Караминчев” АД, указания за полагане, експлоатация и поддържане.


Указания за приложение

Изисквания към основата: При залепване на винилното подово покритие за индустриално приложение върху циментни замазки и шпакловки, самонивелиращи се състави на циментна база или мозайки, основата за полагане трябва да бъде здрава, суха (с влажност до 4%), равна, без пукнатини, без замърсяване от масло, строителни отпадъци и прах. Просветите, измерени с мастар с дължина 2 m, да не са по-големи от 2 mm. За надеждно залепване е наложително, почистената, от замърсявания и прах, основа, да се грундира с грунд от лепилото за залепване (контактно вододисперсно лепило), чрез разреждане на лепилото с вода, в съотношение 1:3 части по маса.

Необходими инструменти и приспособления: при залепване на винилното подово покритие за индустриално приложение са необходими: нож и ножица за разкрояване, метална линия и мастар с дължина 2 m, шпакла – права или назъбена, гумен валяк, съоръжение или пособие за почистване от прах, четка или мече за грундиране.

Начин на работа: в съответствие с предписаните, от „Петър Караминчев” АД указания за приложение, полагане и експлоатация на подовото покритие

 • Възможна температура за нанасяне на грунда и лепилото: от 15 °С до 30 °С
 • Необходимо време за пълно изсъхване на грунда: най-малко 2 часа след грундирането, при температура над 20 °С
 • Необходимо време за предварително темпериране на рулата от подовото покритие, лагерувани при температура под 15 °С: най-малко 24 часа, над тази температура
 • Необходимо време за отвръщане на рулата от подовото покритие (преди разкрояване и полагане), в разгънато хоризонтално положение: най-малко 24 часа, при температура над 15 °С
 • Повърхност за нанасяне на лепилото: само върху основата за залепване
 • Възможна експлоатация на помещенията с положено подово покритие: най-рано два дни след залепването, при температура 20 °С

При залепване на подовото покритие не се допуска: залепване върху огрени от слънцето повърхности, при температура над 30 °С; залепване върху мокри повърхности.

Разходна норма:

 • Ориентировъчен разход на лепило за грундиране и залепване (например от типа на С-200): (0.6 ÷ 0.8) kg/m2
 • Разход на подовото покритие за индустриално и битово приложение: 1.1 m2 / m2 покрита площ

Указания за експлоатация и поддържане

Положеното винилно подово покритие за индустриално приложение трябва да се предпазва от интервенция на транспортни средства, обливане с вода, използване на силно алкални миещи и почистващи средства, органични разтворители, всякакъв вид нагряване или контакт с нагрети предмети и повърхности, цигара, преместване на детайли, съоръжения, апаратура и др. по начин, предизвикващ цялостно нараняване на покритието, надраскване или нараняване на повърхността му.

Почистване повърхността на подовото покритие може да се извършва само с помощта на овлажнени с вода, респективно, с водни разтвори на неутрални или слабо алкални миещи и почистващи средства, текстил, стирка, мека четка и други, подходящи за целта приспособления. При почистване е недопустимо прилагането на остри или абразивни помощни средства и предмети, които биха наранили лицевата повърхност на покритието.

Опаковка, съхранение и транспорт

Винилното подово покритие за индустриално приложение се предлага на рула.

Рулата се съхраняват в хоризонтално положение, на не повече от 3 реда по височина, в чисти, сухи и закрити помещения, при температура от 5 °С до 40 °С. Не се допуска съхранение при пряко въздействие на слънчеви лъчи и на разстояние, по-малко от 2 m от отоплителни уреди и съоръжения.

Рулата се транспортират в закрити превозни средства, предпазени от замърсяване, намокряне, механично увреждане и неблагоприятни атмосферни въздействия.

Гаранции

„Петър Караминчев” АД гарантира качественото съответствие и функционалността на винилното подово покритие за индустриално приложение с изискванията на БДС 9401–84, но само, при спазване на предписаната област на приложение и конкретните указания за полагане, експлоатация и поддържане, при стриктно съблюдаване на специфицираните условия за съхранение и транспорт.

Продажби

Винилното подово покритие за индустриално приложение се продава на квадратен метър.

Фирмен каталог


CR 18431
$v){; ?>

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 53

',1,'

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 53

')">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 53

" name="" width="80" height="80" border="1" id="" style="border: 1px solid #a1beea;">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: v

Filename: libraries/Loader.php(624) : eval()'d code

Line Number: 55